Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Gönderilmesine İlişkin VUK Sirküleri Yayımlanmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığınca, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin düzenlenmesi ve gönderilmesi ilişkin olarak 13/01/2020 tarihli ve 122 Sıra

SİRKÜLER NO: 2020-04
SİRKÜLER TARİHİ: 16.01.2020

Gelir İdaresi Başkanlığınca, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin düzenlenmesi ve gönderilmesi ilişkin olarak 13/01/2020 tarihli ve 122 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri yayımlanmıştır.

İlgili sirküler ile, vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar ile 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini bildirmekle yükümlü olanların, sadece hizmet erbabına ödenen ücretlerden yapılan vergi kesintilerini matrahlarıyla birlikte ve sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ve prim ödeme gün sayılarını 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile mevcut e-beyanname şifresinden ayrı olarak kullanıcı kodu, parola ve şifre alınarak elektronik ortamda gönderebilmelerine imkân sağlanmıştır.

Şifre ile ilgili yetki tablosu ise Sirküler ekinde aşağıdaki gibi gösterilmiştir.

ŞİFRE İLE İLGİLİ YETKİ TABLOSU
  Genel e-Beyanname Gönderme
Şifresi
Ücrete İlişkin Alınan Şifre
Gönderilebilecek
Beyannameler
Ücrete  ilişkin  MPHB  (1003B)  dışında kalan  Gelir,  Kurum,  KDV,  Damga  vb.  tüm beyannameler Yalnızca ücrete ilişkin MPHB (1003B)
Kullanıcı Kodu Sayısı Yalnızca tek kullanıcı alınabilir. Mükellefiyetli  şubelerin  her  biri  için ayrı bir kullanıcı alınabilir.
Görüntüleme
Yetkisi
Sigortalılara   ilişkin   prim   ve   hizmet bölümü  hariç  olmak  üzere  ücrete  ilişkin MPHB (1003B) ve diğer tüm beyannameleri görüntüleyebilir. Yalnızca  ücrete  ilişkin  MPHB  (1003B) görüntüleyebilir.

Burada belirtilen konularda ilave bilgi ihtiyacında bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.
Saygılarımızla.