Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

“Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” uygulaması 1 Ocak 2020 tarihine ertelenmiştir

27 Temmuz 2019 tarihli ve 30844 sayılı Resmi Gazete’de "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:

27 Temmuz 2019 tarihli ve 30844 sayılı Resmi Gazete’de “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 6)” yayımlanmıştır.

Hatırlanacağı üzere, 01/6/2017 tarihinde Kırşehir ilinde başlanılan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” uygulamasına, 01/1/2018 tarihinde Amasya, Bartın ve Çankırı illeri de ilave edilmişti.

Bunlar dışındaki iller için uygulamaya dahil olma tarihi 1 Temmuz 2018 olarak belirlenmiş olmasına rağmen, bu tarih sırasıyla; 4 sıra numaralı Tebliğ (RG: 29.05.2018) ile 1 Ekim 2018, 5 sıra numaralı Tebliğ (RG: 27.10.2018) ile 1 Temmuz 2019 olarak değiştirilmişti. Bu kez de, 27 Temmuz 2019 tarihli ve 30844 sayılı Resmi Gazete’de “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 6) ile, bu tarih 1.1.2020 tarihine ertelenmiştir.