Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatılmıştır

İstanbul’da meydana gelen deprem nedeniyle, Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile

İstanbul’da meydana gelen deprem nedeniyle, Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar uzatılmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 26 Eylül 2019 tarihinde İstanbul’da meydana gelen depremle ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’na iletilen talepler nedeniyle, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; İstanbul’daki mükellefler tarafından verilmesi gereken Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi beyannamelerinin verme ve ödeme süreleri uzatılmıştır.

İstanbul ilindeki mükellefler tarafından, 26 Eylül 2019 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Eylül 2019 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.