Muhtasar Beyannamesi, Damga Vergisi Beyannamesi ile KDV Beyannamesi Verilme Süresi 28 Mayıs 2018 Pazartesi Gününe Kadar Uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı’ın internet sitesinde yayınlanan 21 Mayıs 2018 tarihli ve 106 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri uyarınca

Gelir İdaresi Başkanlığı’ın internet sitesinde yayınlanan 21 Mayıs 2018 tarihli ve 106 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri uyarınca 23 Mayıs 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile 24 Mayıs 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 28 Mayıs 2018 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Beyanname verme sürelerinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde (28 Mayıs 2018 Pazartesi) ödemeleri gerekmektedir.