Kurumlar Vergisi Beyannamesi

Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nin Verilme ve Ödeme Süresi Uzatılmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 17 Nisan 2020 tarihli ve 127 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile

SİRKÜLER NO: 2020-17
SİRKÜLER TARİHİ: 17.04.2020

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 17 Nisan 2020 tarihli ve 127 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Burada belirtilen konularda ilave bilgi ihtiyacında bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.
Saygılarımızla.