KDV Oranı ve Kira Stopajı İndirimi-1

Bazı hizmetlerde KDV oranı yüzde 8 ve yüzde 1’e düşürüldü, iş yeri kira stopajı yüzde 10’a indirildi.

31 Temmuz 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Aralık 2020 tarihine kadar (bu

SİRKÜLER NO: 2020-21
SİRKÜLER TARİHİ: 04.08.2020

31 Temmuz 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Aralık 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere bazı hizmetlerde KDV oranı %8’e bazılarında ise %1’e düşürülmüştür. Yayım tarihinde yürürlüğe gire Karar ile KDV oranı indirimi yapılan hizmetlerin listesi aşağıda bulunmaktadır. Öte yandan, mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerdeki stopaj oranı, 31/07/2020 – 31/12/2020 tarihleri arasında yapılacak ödemelere uygulanmak üzere %20’den %10’a düşürülmüştür.

BAZI TESLİM VE HİZMETLERDE KDV ORANI DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR

31 Aralık 2020 tarihine kadar %8 KDV oranı uygulanacak hizmetler:

a. İşyeri kiralama hizmeti,

b. Kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri,

c. Düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri,

ç. Berberlik ve kuaförlük hizmetleri ile güzellik salonunda verilen hizmetler,

d. Terzilik, giyim eşyası ve ev tekstil ürünlerinin onarım ve tamiratı,

e. Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı ile ayakkabı boyama hizmetleri,

f. Kuru temizleme, çamaşırhane, giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerini ütüleme hizmetleri,

g. Halı ve kilim yıkama hizmetleri,

ğ. Bisiklet, motosiklet ve motorlu bisikletlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

h. Evde kullanılan elektrikli cihazların (buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, klima vb.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

ı. Tüketici elektroniği ürünlerinin (TV, radyo, CD/DVD oynatıcıları, ev tipi video kameralar vb.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

i. Evde kullanılan ısıtma ürünlerinin (termosifon, şofben, banyo kazanı, kombi vb.) (merkezi ısıtma kazanları hariç) bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

j. Ev ve bahçe gereçlerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

k. Mobilyaların ve ev döşemelerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

l. Bilgisayarların, iletişim araç ve gereçlerinin, saatlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

m. Müzik aletlerinin bakım ve onarımı,

n. Çilingir ve anahtar çoğaltma hizmetleri ile hamallık hizmetleri,

o. Motorlu kara taşıtlarının yağlanması, yıkanması, cilalanması hizmetleri ile bunlara ait koltuk ve döşemelerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

ö. Hane sakinlerine verilen konut bakım, onarım, boya ve temizlik hizmetleri (malzemeler hariç),

p. Ekli II sayılı listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler” bölümünün 24’üncü sırası kapsamı dışındaki yeme-içme hizmetleri (alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç),

r. Yolcu taşımacılığı hizmetleri, s. Ekli II sayılı listenin “A) Gıda Maddeleri” bölümünün 4’üncü sırasında yer alan mallar hariç olmak üzere, 30.12.2029 tarihli ve 1951 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın eki İstatistik Pozisyonlarına bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 6 no’lu fasılında yer alan süs bitkileri ile çiçek teslimleri,

31 Aralık 2020 tarihine kadar %1 KDV oranı uygulanacak hizmetler:

Ekli II sayılı listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler” bölümünün;

– 16’ncı sırasında yer alan giriş ücretleri,

– 24’üncü sırasında yer alan yeme-içme hizmetleri,

– 25. sırasında yer alan geceleme hizmetleri.

STOPAJ ORANI, GEÇİCİ OLARAK DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR

Yayımlanan 2813 Sayılı Karar ile, aşağıda belirtilen ödemlerde yapılan stopaj oranı Kararın yürürlüğe girdiği 31/7/2020 Tarihinden 31/12/2020 Tarihine kadar %20’den %10’a indirilmiştir.

31/12/2020 Tarihine kadar Stopaj %20’den %10’a İndirilen Ödemeler:

Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde yazılı ve aşağıdaki yer verdiğimiz mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemeler,

“1. Arazi, bina (Döşeli olarak kiraya verilenlerde döşeme için alınan kira bedelleri dahildir.), maden suları, menba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatı;

2. Voli mahalleri ve dalyanlar;

3. Gayrimenkullerin, ayrı olarak kiraya verilen, mütemmim cüzileri ve teferruatı ile bilümum tesisatı, demirbaş eşyası ve döşemeleri;

4. Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar;

5. Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, ihtira beratı (İhtira beratının mucitleri veya kanuni mirasçıları tarafından kiralanmasından doğan kazançlar, serbest meslek kazancıdır.), alameti farika, marka, ticaret unvanı, her türlü teknik resim, desen, model, plan ile sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü bantları, sanayi ve ticaret ve bilim alanlarında elde edilmiş bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül veya bir imalat usulü üzerindeki kullanma hakkı veya kullanma imtiyazı gibi haklar (Bu hakların kullanılması için gerekli malzeme ve teçhizat bedelleri de gayrimenkul sermaye iradı sayılır.);

6. Telif hakları (Bu hakların, müellifleri veya bunların kanuni mirasçıları tarafından kiralanmasından doğan kazançlar, serbest meslek kazancıdır.);

7. Gemi ve gemi payları (Motorlu olup olmadıklarına ve tonilatolarına bakılmaz) ile bilümum motorlu tahmil ve tahliye vasıtaları;

8. Motorlu nakil ve cer vasıtaları, her türlü motorlu araç, makine ve tesisat ile bunların eklentileri.”

Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri,

Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri,

Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri.

Burada belirtilen konularda ilave bilgi ihtiyacında bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.
Saygılarımızla.