KDV isnisna-süresi

Makine ve Teçhizat Tesliminde KDV İstisna Süresi Uzatılmıştır

24 Aralık 2019 tarihli ve 30988 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7201 sayılı Kanunun 8. maddesi ile; sanayi sicil

24 Aralık 2019 tarihli ve 30988 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7201 sayılı Kanunun 8. maddesi ile; sanayi sicil belgesini haiz KDV mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizatın teslimlerinde uygulanan KDV istisnasının süresi 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

Ayrıca maddeye yapılan ekleme ile Cumhurbaşkanına bu uygulamanın süresini iki yıla kadar uzatabilme hususunda yetki verilmiştir.