İhracat Bedellerinin yurda getirilmesi

İhracat Bedellerinin 180 Gün İçinde Yurda Getirilme ve En Az Yüzde 80’inin Bir Bankaya Satılması Zorunluluğu 6 Ay Daha Uzatıldı

İhracat bedellerinin 180 gün içinde yurda getirilme ve söz konusu bedellerin en az %80'inin bir bankaya satılması zorunluluğu

3 Mart 2019 tarihli Resmi Gazetede yer alan aşağıdaki Tebliğ ile ihracat bedellerinin 180 gün içinde yurda getirilme ve söz konusu bedellerin en az %80’inin bir bankaya satılması zorunluluğu 6 ay daha uzatılmıştır.

4/9/2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’in 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “6 ay” ibaresi “1 yıl” olarak değiştirilmiştir.

Yapılan değişiklikle, 4.9.2019 tarihine kadar yapılacak ihracat bedellerinin yurda getirilme ve söz konusu bedellerin en az %80’inin bir bankaya satılması zorunluluğu bulunmaktadır.