GEKAP Beyannamesi Beyan Verme Süreleri Yeniden Belirlendi

Resmi Gazetede yayınlanan Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliğinde yapılan değişiklik ile GEKAP Beyannamesi verme süreleri yeniden

SİRKÜLER NO: 2020-10
SİRKÜLER TARİHİ: 22.03.2020

Resmi Gazetede yayınlanan Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliğinde yapılan değişiklik ile GEKAP Beyannamesi verme süreleri yeniden belirlendi.

Geri kazanım katılım payı Beyannamesi 2020 yılında 6’şar aylık dönemlerde sonraki yıllarda 3’er aylık dönemlerde verilecek.

Gekap Beyannamesi Verme Dönemleri

  • 2020 yılı için GEKAP altı aylık beyan dönemleri

a) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran.
b) İkinci dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık.

  • 2021 yılından itibaren Geri kazanım katılım payı (GEKAP) Beyannamesi üç aylık beyan dönemleri ise aşağıda belirtildiği gibi olacaktır.

a) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart.
b) İkinci dönem; Nisan-Mayıs-Haziran.
c) Üçüncü dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül.
ç) Dördüncü dönem; Ekim-Kasım-Aralık.

2020 Yılı Geri kazanım katılım payı (GEKAP) Beyannamesi Verme Süreleri

GEKAP Beyan Dönemi GEKAP Verme Süresi
2020 Ocak – Şubat- Mart- Nisan- Mayıs- Haziran Temmuz Sonu
2020 Temmuz – Ağustos – Eylül – Ekim- Kasım- Aralık. Ocak Sonu

2021 Yılı Geri kazanım katılım payı (GEKAP) Beyannamesi Verme Süreleri

GEKAP Beyan Dönemi GEKAP Verme Süresi
Ocak – Şubat- Mart Nisan Sonu
Nisan-Mayıs-Haziran Temmuz Sonu
Temmuz-Ağustos-Eylül Ekim Sonu
 Ekim-Kasım-Aralık Ocak Sonu
  • Gekap Beyannamesi plastik poşetin satışının yapıldığı ve diğer ürünler için piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda verilecek.
  • Beyan dönemi içerisinde plastik poşetlerin satışı ve diğer ürünlerin ise piyasaya arzı/ithali yapılmamış ise “Beyan edilecek geri kazanım katılım payı bulunmamaktadır” seçeneği işaretlenerek boş GEKAP Beyannamesi verilmek zorundadır.
  • Ocak 2020 ve Şubat 2020 dönemleri için GEKAP beyannamesi vermiş olanlar 2020 yılının ilk altı aylık dönemi için verecekleri beyannamelere daha önce beyanname verdikleri dönemlere ilişkin bilgileri dâhil etmeyeceklerdir. Ocak 2020 ve Şubat 2020 dönemi için verilen GEKAP Beyannamelerin ödemeleri 1/7/2020 tarihine kadar yapılabilecek.

Burada belirtilen konularda ilave bilgi ihtiyacında bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.
Saygılarımızla.