Mayıs Ayına Ait Geçici Beyanname Verilme Süresi Uzatıldı

Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresi 17 Mayıs 2018 Perşembe Gününe Kadar Uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı’ın internet sitesinde yayınlanan 11 Mayıs 2018 tarihli ve 105 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri uyarınca 14

Gelir İdaresi Başkanlığı’ın internet sitesinde yayınlanan 11 Mayıs 2018 tarihli ve 105 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri uyarınca 14 Mayıs 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2018 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri 17 Mayıs 2018 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır. Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 14 Mayıs 2018 günü sonu olan özel hesap dönemine sahip mükellefleri de kapsayacaktır.

Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde (17 Mayıs 2018 Perşembe) ödemeleri gerekmektedir.