E-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi

E-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile E-Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatılmıştır

31 Mayıs 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken E-Defter ile E-Defter Beratlarını Yüklenme Süresi Uzatılmıştır.

SİRKÜLER NO: 2020-19
SİRKÜLER TARİHİ: 29.05.2020

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 28.05.2020 tarihinde yayımlanan  VUK-131/2020-10 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile e-Defter uygulamasına dâhil olan ve 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen mücbir sebepler kapsamında olmayan mükellefler tarafından, 31 Mayıs 2020 günü (bu günün hafta sonu olması nedeniyle 1 Haziran 2020 günü) sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken, aylık tercihte bulunan mükellefler için Şubat/2020 ile üç aylık tercihte bulunan mükelleflerin Ocak-Şubat-Mart/2020 dönemleri e-Defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 19 Haziran 2020 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Burada belirtilen konularda ilave bilgi ihtiyacında bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.
Saygılarımızla.