Bağımsız Denetim Etik Kurallar

Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar Standardının Taslak Metni Kamuoyu Görüşüne Açılmıştır

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), kendisine verilen Türkiye Denetim Standartları (TDS) yayımlama yetkisi çerçevesinde, Uluslararası

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), kendisine verilen Türkiye Denetim Standartları (TDS) yayımlama yetkisi çerçevesinde, Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) tarafından yayımlanan uluslararası standartları referans alma stratejisini benimsemektedir.

IFAC çatısı altında oluşturulan üç bağımsız standart belirleyici kuruldan biri olan Muhasebeciler İçin Uluslararası Etik Standartları Kurulu (IESBA), denetçilerin kamu yararına hareket etme sorumluluğunu yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla çeşitli hükümler içeren Etik Kuralları yayımlamakta ve zaman içerisinde söz konusu Standartta çeşitli değişikliklere gitmektedir. IESBA tarafından yapılan son değişiklikle birlikte Etik Kurallar yeni bir kodlandırma sistemine tabi tutulmak suretiyle yeniden yayımlanmıştır. KGK, söz konusu Standartı eş zamanlı olarak Türkiye Denetim Standartları külliyatına kazandırmayı planlamaktadır.