Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik

‘Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmıştır

09.10.2020 tarihli (bugünkü) Resmi Gazetede yayımlanan ‘Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak

SİRKÜLER NO: 2020-24
SİRKÜLER TARİHİ: 09.10.2020

09.10.2020 tarihli (bugünkü) Resmi Gazetede yayımlanan ‘Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ ile önemli değişiklikler yapılmıştır. 

Buna göre; 

✓ Tek pay sahipli şirketlerde başkanlık oluşturmaya ve hazır bulunan listesine gerek kalmayacaktır.
✓ Vekaletin mutlaka noter onaylı olması gerekecektir.
✓ Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketler hariç olmak üzere tek pay sahipli şirketlerin genel kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisine gerek olmayacaktır.
✓ Başvuru dilekçesine imza sirküleri eklenmeyecek, banka dekontu yerine de ücretin yatırıldığını gösterir belge yeterli olacaktır.

Burada belirtilen konularda ilave bilgi ihtiyacında bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.
Saygılarımızla.