Amme Alacakları

Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranı Yüzde 2,5 Olarak Belirlenmiştir

Amme alacakları için uygulanmakta olan gecikme zammı oranı, 01.07.2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere aylık %2,5 olarak belirlenmiştir.

Amme alacakları için uygulanmakta olan gecikme zammı oranı, 01.07.2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere aylık %2,5 olarak belirlenmiştir.

“Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı”, 1 Temmuz’da yürürlüğe girmek üzere, 29 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Karara göre, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 2,5 olmuştur. Söz konusu oran, geçtiğimiz Eylül ayından itibaren yüzde 2 olarak uygulanmaktaydı.