Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranı Yüzde 2 Olarak Belirlenmiştir

4 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile, %1.4 olan amme alacakları için uygulanan gecikme zammı oranı

4 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile, %1.4 olan amme alacakları için uygulanan gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %2 olarak belirlenmiştir.

“Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar” Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlarak yürürlüğe girmiştir.

21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %2 olarak belirlenmiştir.

Pin It