2020 Yılı İkinci Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı

2020 Yılı İkinci Vergi Dönemi’nde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı %2,10 Olarak Belirlenmiştir

2020 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 2,10 (yüzde iki virgül on) olarak tespit

SİRKÜLER NO: 2020-20
SİRKÜLER TARİHİ: 11.07.2020

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklama ile, 2020 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 2,10 (yüzde iki virgül on) olarak tespit edilmiştir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2020 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 2,10 (yüzde iki virgül on) olarak tespit edilmiştir.

Burada belirtilen konularda ilave bilgi ihtiyacında bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.
Saygılarımızla.