Kıdem Tazminatı Tavanı 6.379,86 TL Olarak Belirlenmiştir

01.07.2019 - 31.12.2019 tarihlerini kapsayan dönemde kıdem tazminatı tavanı 6.379,86 TL olarak uygulanacaktır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan 04/07/2019 tarih ve 27998389-010.06.02-205248 sayılı Genelge ile 01/07/2019 – 31/12/2019 döneminde geçerli olmak üzere memur maaş katsayıları belirlenmiştir.

Buna göre 2019 yılının ikinci yarısında uygulanacak; Kıdem Tazminatı Tavanı 01.07.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 6.379,86 TL olarak uygulanacaktır.

Ayrıca, gelir vergisinden istisna aylık çocuk yardımı; 0-6 yaş grubu çocuklar için 69,23 TL ve diğerleri için 34,61 TL, olarak uygulanacaktır.