2018/4 Dönem Geçici Vergi Beyanname Verme Süresi 18 Şubat 2019 Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinden yayınlanan 13 Şubat 2019 tarihli ve 111 numaralı vergi usul kanunu sirküleri uyarınca,

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinden yayınlanan 13 Şubat 2019 tarihli ve 111 numaralı vergi usul kanunu sirküleri uyarınca, 14 Şubat 2019 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2018 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri 18 Şubat 2019 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 14 Şubat 2019 günü sonu olan özel hesap dönemine sahip mükellefleri de kapsayacaktır.

Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde (18 Şubat 2019 Pazartesi) ödeyecekleri tabiidir.