“7326 Sayılı Kanun Kapsamında Alacakların Yapılandırılması” Hakkında SGK Genelgesi Yayımlanmıştır

SGK SİRKÜLERİ: 2021-43

09.06.2021 tarihinde 31506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” yürürlüğe girdi. SGK 09.06.2021 tarihinde konuyla ilgili detayları aktarabilmek için 2021/20 sayılı genelgeyi yayımlamıştır.

7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun Vergi ve SGK ile İlgili Maddelerine İlişkin Özet

VERGİ SİRKÜLERİ: 2021-10

TBMM de 3/6/2021 tarihinde kabul edilen ve kısa sürede yasalaşacak olan 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun Vergi ve SGK İle İlgili Maddelerine İlişkin Özet için tıklayınız.