Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi

Denetim ekiplerimiz bugüne kadar birçok büyük şirkete verdiği bağımsız denetim hizmeti sayesinde farklı sektör tecrübesine sahiptir. Hizmet kalitemizi sürdürebilmek amacıyla, tecrübeli ve genç denetçilerden oluşan geniş denetim ekibimizin sürekli gelişimi için üniversite ve meslek örgütlerinin sunduğu teorik eğitimlere ve iş başı eğitimlerine katılmalarını teşvik ediyoruz.

Muhasebe ve denetim standartlarına ilişkin yasal düzenlemeleri yakından takip ediyor, dünyada genel kabul görmüş güncel denetim metodolojisini uyguluyoruz. Risk değerlendirme, riske karşılık verme ve raporlama aşamalarını en iyi şekilde yerine getirerek yeterli uygunlukta denetim kanıtı elde edip, denetim riskini düşük tutarak finansal tablo kullanıcılarının güvenilir bilgilere ulaşmasını sağlıyoruz.

Şirketin,

 • çeşitli kurum ve kuruluşlara bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu sunması gerekiyorsa,
 • yerel mevzuata göre hazırlanan finansal tabloların uluslararası standartlara çevrilerek sunulması ihtiyacı söz konusuysa,
 • kendi bünyesinde üretilen finansal tabloların doğruluğuna ilişkin endişesi bulunuyorsa,
 • kendi bünyesinde yerel mevzuata göre üretilen finansal tabloların gerçek durumu yansıtmadığı düşünülüyorsa,
 • güvenilir finansal veriler ile yönetilmesi ve bu veriler yardımıyla kararlar alması isteniyorsa,
  bağımsız denetime ihtiyacı vardır.

Türkiye Denetim Standartları (TDS), Uluslararası Denetim Standartlarına (UDS) ve genel kabul görmüş denetim standartlarına göre hazırlanan finansal tablo ve dipnotların bağımsız denetimini, konusunda uzman ve deneyimli bağımsız denetim ekibimiz tarafından mesleki etik ilkelere ve güncel denetim standartlara uygun bir şekilde yapıyoruz.

Türkiye Denetim Standartları’na (TDS) göre;

 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) uyarınca bağımsız denetime tabi şirketlerin (KAYİK’ler dahil) Türkiye Muhasebe Standartları’na (“TMS”) ya da Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı’na (“BOBİ FRS”) göre hazırlanan finansal tabloların bağımsız denetimi,
 • Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) düzenlemelerine tabi şirketlerin (borçlanma aracı ve/veya hisselerini halka arz etmiş şirketler, halka açık sayılan şirketler ve diğer SPK düzenlemelerine tabi olan şirketler) TMS’ye göre hazırlanan finansal tablolarının bağımsız denetimi,
 • Borçlanma aracı ve/veya hisselerini halka arz etmek üzere SPK’ya müracaat edecek şirketlerin TMS’ye göre hazırlanan finansal tablolarının bağımsız denetimi,
 • 100 milyon TL ve üzeri kredi riski bulunan şirketlerin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) düzenlemeleri gereği, bankalara sunulmak üzere TMS’ye göre hazırlanan finansal tablolarının bağımsız denetimi,
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) düzenlemelerine tabi şirketlerin TMS’ye göre hazırlanan finansal tablolarının bağımsız denetimi,
 • Sigortacılık Genel Müdürlüğü düzenlemelerine tabi şirketlerin TMS’ye göre hazırlanan finansal tablolarının bağımsız denetimi,

Uluslararası Denetim Standartları’na (UDS) göre;

 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (UFRS) göre hazırlanan finansal tabloların bağımsız denetimi,

Genel kabul görmüş denetim standartlarına göre;

 • Amerikan Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları’na (US GAAP) göre hazırlanan finansal tabloların bağımsız denetimi,
 • İngiliz Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları’na (UK GAAP) göre hazırlanan finansal tabloların bağımsız denetimi,
 • Almanya Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları’na (German GAAP) göre hazırlanan finansal tabloların bağımsız denetimi,

Türkiye Denetim Standartlarına (TDS) veya Uluslararası Denetim Standartlarına (UDS) göre;

 • İlgili mevzuata göre hazırlanmış konsolide ve kombine (birleştirilmiş) finansal tablo ve dipnotların bağımsız denetimi.

Bağımsız denetim çalışmalarının her aşamasında denetim yazılımları kullanarak, denetim riskini en alt düzeyde tutmayı hedefliyoruz. Kritik denetim konularını tespit ederek denetimlerimizi bunlar üzerinde yoğunlaştırıyoruz. Bağımsız denetim çalışmalarımızın sonunda, bağımsız denetim raporunun yanı sıra üst yönetime, kritik denetim konularını içeren tespit ve tavsiyeler raporu sunuyoruz.

Soru, görüş ve

ÖNERİ İÇİN