Durum Tespit Raporları (Due-Diligence) Hazırlama

Finansal değerleme, şirketin kurucularına, hissedarlarına ve potansiyel yatırımcılara şirket değerinin tespit edilmesi hususunda yardımcı olur.

Finansal değerleme ihtiyacı aşağıda belirtilen farklı koşullarla ilgili olarak ortaya çıkabilir;

 • Şirketin satışı planlıyorsa, doğru satış fiyatını belirlemek için piyasa değerini bilmek önemlidir.
 • Sermayeyi artırmaya çalışırken değerleme fonksiyonu, nihai karar alınmasında yatırımcıya baz teşkil edecektir.
 • Şirket ortakları arasındaki potansiyel anlaşmazlık durumlarında ortaklardan birisi veya bir bölümünün ortaklıktan ayrılması veya emekli olmak istemesi durumunda şirket hisselerinin kapsamlı bir analizi ve uygun fiyatlandırması çok önemlidir.

Bu çerçevede verdiğimiz hizmetleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

 • Şirket faaliyetlerinin gözden geçirilmesi ve geleceğe yönelik projeksiyonların hazırlanması
 • Şirket değerinin uluslararası piyasalarda kabul edilen Düzeltilmiş Net Aktif Değer Yöntemi, İndirgenmiş Nakit Akım ve Piyasa Çarpanları Yöntemleri ile belirlenmesi
 • Azınlık ve çoğunluk hisse farkının ortaya konması
 • Şerefiye değerlemesi

Finansal Durum Tespit Raporları:

Finansal Durum Tespit Raporları, özelleştirmeler, şirket satın almaları ve birleşmeleri, azınlık pay satışları, tahsisli satışlar, halka arz ya da proje finansmanı şeklindeki tüm kurumsal finansman yöntemlerinde, özellikle de büyüklüğü belli bir tutarı aşanlar için başvurulan bir inceleme yöntemidir.

Finansal Durum Tespit çalışmasından beklenenler şöyle sıralanabilir:

 • Şirket tarafından verilen bilgilerin güvenilirliğini ölçmek,
 • Şirketin taahhütlerini ortaya çıkarabilmek,
 • Şirketin değerinin makul bir fiyat olup olmadığını ortaya çıkarmak,
 • Şirketin geçmiş finansal performansının sürdürülebilir olup olmadığına dair fikir edinmek,
 • Şirketin gelecekteki potansiyel kârlılığı ve nakit yaratma kapasitesi hakkında profesyonel görüş almak.

Finansal Durum Tespit Hizmetlerimizin temel amacı hem alıcı hem satıcı taraf için şirket alış/satış sürecinde hedef işletmenin finansal ve operasyonel performansının, risklerinin ve anlaşmayı engelleyebilecek potansiyel bulguların tespit edilerek sürecin en sorunsuz şekilde tamamlanmasıdır.

Şirketler, SPK ve Borsa İstanbul’un önüne çıkmadan önce zayıf yanlarını görür, güçlü yanlarını ortaya koyabilir.

Birleşme ve satın alma işlemlerinde hem satıcı hem de alıcı taraf için danışmanlık hizmetleri veriyoruz.

Sorunlu kredilerin yapılandırılması için özel olarak hazırlanmış bir finansman çözümü sunuyoruz.

Proje finansmanı sürecinin yönetilmesinde şirketlere uzman ekiplerimiz ile hizmetler sunuyoruz.

Soru, görüş ve

ÖNERİ İÇİN