Faaliyet Denetimi

Faaliyet denetimi, işletmenin faaliyetlerinde genel olarak etkin çalışıp çalışmadığını ortaya koyarken, işletmenin amaçlarına ulaşmada başarılı olup olmadığını da ölçmeye yarar. Faaliyet denetimi sonucunda işletmenin durumu belirlenip, yönetime önerilerde bulunulur.

Faaliyet denetimi salt muhasebe işlemleri ile sınırlı olmayıp, işletmenin diğer işlevlerini de içerdiğinden uygulama alanı oldukça geniştir. Faaliyet denetiminin inceleme alanına işletmenin örgüt yapısı, üretim yöntemleri, pazarlama politikaları, bilgi işlem faaliyetleri girebiliyor.

Şirkette,

 • işletme faaliyetlerinin etkin bir şekilde sürdürülüp sürdürülmediği konusunda tereddütler bulunuyorsa,
 • pazarlama, üretim ve satın alma bölümlerinin koordineli ve ahenkli çalışmadığı düşünülüyorsa,
 • işlem döngüleri bazında (satış, satın alma vb.) işletme faaliyetlerinin yeniden ele alınması gerektiği düşünülüyorsa,
 • mevcut yapının bağımsız denetçiler tarafından değerlendirilmesi, ele alınması isteniyorsa,
  faaliyet denetimine ihtiyaç vardır.

Faaliyet denetimi neticesinde bölümler arasındaki uyum ve işbirliğinin geliştirilmesi sağlanarak özellikle karlılığın artırılması hedeflenir.

Faaliyet denetiminin aşamalarını şöyle sıralayabiliriz:

 • İşletmenin önemli faaliyet konuları tespit edilir.
 • İşletmenin faaliyet bütçeleri elde edilir.
 • İşletmenin içinde bulunduğu sektörün faaliyet performans verileri ve oranları araştırılır.
 • İşletmenin faaliyet süreçleri gözlemlenir.
 • İşletmenin faaliyet bütçesi ve gerçekleşen faaliyetleri incelenir, sapmaların nedenleri ortaya konur.
 • İşletmenin faaliyet performansı sektör ortalamaları ve önceki yıllar ile karşılaştırılır.
 • Daha etken ve etkin çalışılması konusunda yönetime tavsiye mektubu hazırlanır.

Soru, görüş ve

ÖNERİ İÇİN