İnternet ortamında verilen reklam hizmetleri

İnternet ortamında verilen reklam hizmetleri, vergi tevkifatı kapsamına alındı

19 Aralık 2018 Tarihli ve 30630 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 18.12.2018 Tarihli ve 476 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca;

19 Aralık 2018 Tarihli ve 30630 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 18.12.2018 Tarihli ve 476 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca; internet ortamında verilen reklam hizmetleri de stopaj kapsamına alınmıştır. Buna göre, internet ortamında reklam hizmeti veren ve buna aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden; Gelir vergisi, Vergi Usul ve Kurumlar Vergisi kanunu çerçevesinde yüzde 15 oranında vergi kesintisi yapılacaktır.

İlgili kararla, 01.01.2019 tarihinden itibaren yapılacak ödemelere uygulanmak üzere, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere;

Mükellef olup olmadığına bakılmaksızın gerçek kişilere %15,
Tam mükellef kurumlara %0,
Dar mükellef kurumlara ise %15,

stopaj uygulanması şartı getirildi.