Duyurular
VERBİS’e Kayıt Süresi

VERBİS’e Kayıt Süresi Uzatılmıştır

Kişisel veri işleme envanteri hazırlamadan gelişigüzel VERBİS’e kayıt ve bildirim gerçekleştiren veri sorumluları ile envanter hazırlama süreçlerini tamamlayamadığı için süresinde kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getiremeyecek olan veri sorumluları dikkate alınarak, verilen süre uzatılmıştır.

Daha Fazla Oku
Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı

Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Taslağı kamuoyu görüşüne açılmıştır

Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) uygulama kapsamı genel olarak Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlarla (KAYİK) sınırlandırılmıştır. 2017 yılında yayımlanan Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) ise, bağımsız denetime tâbi olup TFRS uygulamayan işletmelerin finansal tabloları açısından geçerli finansal raporlama çerçevesi hâline gelmiştir. Bağımsız denetime tabi olmayan küçük ve mikro işletmeler, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından bir belirleme yapılıncaya kadar yürürlükteki mevzuatı uygulamaya devam etmektedir.

Daha Fazla Oku
İhracat Bedellerinin 180 Gün İçinde Yurda Getirilme

İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapıldı

4 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğin uygulama usul ve esaslarını düzenleyen İhracat Genelgesi’nin 22. maddesinde değişiklik yapılarak; 5.000,- ABD doları veya karşılığı Türk lirasını geçmeyen tutardaki ihracat bedellerinin ihracatçılarca serbest olarak tasarruf edilebileceği hükme bağlanmıştır.

Daha Fazla Oku
Muhtasar, KDV, Damga Vergisi ve Basit Usul Gelir Vergisi Beyannameleri

Muhtasar, KDV, Damga Vergisi ve Basit Usul Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi ile Defter Beyan Sistemi Kayıt Süresi Uzatılmıştır

25 Şubat 2019’a kadar verilmesi gereken; muhtasar, katma değer vergisi ve damga vergisi beyannamelerinin verilme süresi 26 Şubat 2019, ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2018 takvim yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresi ise 28 Şubat 2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Daha Fazla Oku
Geçici Vergi Beyanname Verme Süresi

2018/4 Dönem Geçici Vergi Beyanname Verme Süresi 18 Şubat 2019 Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinden yayınlanan 13 Şubat 2019 tarihli ve 111 numaralı vergi usul kanunu sirküleri uyarınca, 14 Şubat 2019 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2018 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri 18 Şubat 2019 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Daha Fazla Oku
İhracat Bedelleri

İhracat Bedelleri Hakkında Tebliğ

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan tebliğe göre, Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin 6 ay içinde Türkiye’ye getirme ve bu bedellerin en yüzde 80’inin Türkiye’deki bankalara satma zorunluluğu getirilmiştir. Tebliğ, 6 ay süreyle geçerli olacaktır.

Daha Fazla Oku
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 75 inci Maddesi Uyarınca 2018 Yılında Sağlanacak Destek Tutarının Belirlenmesine İlişkin Karar

2018 Ocak Eylül döneminde işverenlere sağlanacak günlük 3,33 TL asgari ücret desteği için Bakanlar Kurulu kararı 20.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanmıştır. Özel sektör işverenleri günlük kazanç sınırı 120 TL, Toplu İş Sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenleri için günlük kazanç sınırı 180 TL olarak belirlenmiştir.

Daha Fazla Oku
Muhtasar Beyannamesi, Damga Vergisi Beyannamesi ile KDV Beyannamesi

Muhtasar Beyannamesi, Damga Vergisi Beyannamesi ile KDV Beyannamesi Verilme Süresi 28 Mayıs 2018 Pazartesi Gününe Kadar Uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı’ın internet sitesinde yayınlanan 21 Mayıs 2018 tarihli ve 106 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri uyarınca 23 Mayıs 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile 24 Mayıs 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 28 Mayıs 2018 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Daha Fazla Oku
Geçici Vergi Beyannameleri

Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresi 17 Mayıs 2018 Perşembe Gününe Kadar Uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı’ın internet sitesinde yayınlanan 11 Mayıs 2018 tarihli ve 105 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri uyarınca 14 Mayıs 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2018 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri 17 Mayıs 2018 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Daha Fazla Oku
Defter-Beyan Sistemi

Serbest meslek erbaplarının Defter-Beyan Sistemine yapması gereken Şubat ayı kayıtlarının süresi 2 Mayıs’a kadar uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 27 Mart 2018 tarihinde internet sitesinden yayınlanan 102 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile serbest meslek erbabı (işletme ya da bilanço esasına göre de defter tutanlar dâhil) tarafından Defter Beyan Sistemine 26 Mart 2018 tarihi sonuna kadar yapılması gereken Şubat ayı kayıtlarına ilişkin sürenin 2 Mayıs 2018 tarihi sonuna kadar uzatıldığı açıklandı.

Daha Fazla Oku
Geçici Vergi Beyannameleri

Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresi 19 Şubat 2018 Pazartesi Gününe Kadar Uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı’ın internet sitesinde yayınlanan 12 Şubat 2018 tarihli ve 99 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 14 Şubat 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri 19 Şubat 2018 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Daha Fazla Oku
Torba Yasayla Getirilmesi Planlanan Teşvikler

2018’de Torba Yasayla Getirilmesi Planlanan Teşvikler

02/02/2018 tarihinde TBBM ‘ ye sunulan Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı metni ekte olup, tasarı metninde yer alan maddelere ilişkin olarak yaptığımız ilk tespitler aşağıdadır. Tasarının yasalaşması ve ikincil mevzuatın yayımlanması akabinde tekrar bilgi verilecektir.

Daha Fazla Oku
İhraç Kayıtlı Satışlarda İmalatçı Aleyhine Çıkan Kur Farklarının Beyanı ve KDV İadesine Etkisi

İhraç Kayıtlı Satışlarda İmalatçı Aleyhine Çıkan Kur Farklarının Beyanı ve KDV İadesine Etkisi

İhraç kayıtlı işlemlerde imalatçılar aleyhine doğan kur farklarında, hesaplanan kur farkı üzerinden KDV hesaplanıp hesaplanmayacağına dair farklı görüşler söz konusu iken uygulamada Kur farkına dair düzenlenen faturalarda ayrıca KDV Hesaplanmakta ihracatçı firma tarafından söz konusu KDV, Hesaplanan KDV olarak beyan edilirken, imalatçılar tarafından indirim konusu yapılmakta idi.

Daha Fazla Oku