Ciro Denetimi

Ciro denetimleri, ciroya endeksli franchising, royalty, bayilik, distribütörlük, AVM kira bedeli vb. sözleşmeler kapsamında yapılır. İşletme cirosunun belirlenen kriterlere uygun olarak tespit edilip edilmediğine yönelik olarak oluşturulan denetim prosedürü ve çalışmalarını içerir.

Şirket,

  • iş yaptığı kurumların beyan ettikleri ciroların doğru olup olmadığını öğrenmek istiyorsa,
  • çeşitli (kira, franchising bedeli vb.) hesaplamalara baz teşkil edecek ciro tutarının tespit edilmesini istiyorsa,
    ciro denetimi yaptırmalıdır.

Ciro denetimi kapsamında:

  • Yeniden hesaplama, gözlem gibi denetim teknikleri uyguluyoruz.
  • Tutarların doğruluğuna ilişkin yeterli uygunlukta denetim kanıtı elde ediyoruz.
  • Cironun doğru tespit edilebilmesi adına işletmenin uygulamakta olduğu iç kontrollerin değerlendirmesini yapıyoruz.
  • Tespit edilen farklılıklara ilişkin yönetime rapor sunuyoruz.

Soru, görüş ve

ÖNERİ İÇİN