Bordrolama ve SGK İşlemleri
  • Şirketlere ait aylık ücret bordrolarının yasal mevzuata uygun olarak hazırlanması, ödenekler, kesintiler, sigorta, vergi, net ücret hesaplamalarının yapılması ve bordroya ilişkin her türlü raporun hazırlanması
  • Aylık SGK bildirgelerinin ve muhtasar beyan bildirimlerinin hazırlanması, tahakkuklarının alınması
  • Maliyet ve kar merkezli personel raporlanması ve analiz edilmesi.
  • Şirketlerin insan kaynakları tarafından hazırlanan ücret bordrolarının muhtasar beyanname bildiriminin yapılması ve tahakkuk ettirilmesi
  • Yıllık izin tablosunun hazırlanması ve raporlanması
  • Devamsızlık ve sağlık raporlarının takip edilmesi ve raporlanması
  • Başta insan kaynakları olmak üzere yöneticilere özel raporların hazırlanması
  • İş yeri açılış, devir, kapanış ve nakil işlemlerinin yapılması ve tescil ettirilmesi
  • İşyeri elektronik beyan ve şifre uygulamalarının yürütülmesi ve yönetilmesi
  • Sosyal Güvenlik ve İş Kanunu mevzuatına uygun danışmanlık hizmetlerinin verilmesi

Muhasebe ve Finansal Raporlama Hizmetleri

ULUSLARARASI MUHASEBE VE ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ

VERGİ DANIŞMANLIK VE BEYANNAME HİZMETLERİ

MALİYET VE YÖNETİM MUHASEBESİ HİZMETLERİ

FİNANS VE OFİS YÖNETİM HİZMETLERİ

MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA

TİCARET SİCİL İŞLEMLERİ

MUHASEBE, FİNANSAL RAPORLAMA VE VERGİ EĞİTİMLERİ

Soru, görüş ve

ÖNERİ İÇİN