Bordrolama Danışmanlık Hizmeti

Bordrolama işlemleri işletmeler için ciddi maliyetler yaratan ve iş gücünü doğru alanlarda kullanmayı engelleyen süreçlerdir.

İşletme bünyesinde büyük bir departmana gerek olmaksızın, bordrolama konusunda ulusal ve uluslararası standartta hizmetler sunuyoruz;

 • Bordroların yasal parametrelerde hesaplanması
 • Özel kesintilerin takibi ve bordrolaştırılması
 • Aylık ek ödemelerin bordrolaştırılması
 • Ücret düzenlemelerinin takibi
 • Fazla mesailerin bordrolaştırılması
 • AGİ formlarının takibi ve bordrolaştırılması
 • İcra kesintilerinin bordrolaştırılması ve tüm icra bakiyelerinin takibi
 • Zorunlu BES kesintilerinin yapılması ve BES firmasına gönderilmesi
 • Ödeme ve banka listelerinin oluşturulması
 • İcmallerin hazırlanması
 • Bordrolarının tercihe göre çıktı olarak hazırlanması
 • Stajyer maaş ödemelerinin tespiti
 • SGK raporlarının sistemden onaylanması
 • SGK e-bildirge hazırlanması
 • İşkur işgücü takip çizelgesinin hazırlanması
 • İşe girenlerin karakol kimlik bildirimlerinin hazırlanması
 • İşten ayrılanların kıdem, ihbar ve izin hesaplamalarının yapılması
 • İşten ayrılanların yasal evraklarının hazırlanması (çalışma belgesi, ibraname, maaş pusulası)
 • Yıllık izin yükü ve kıdem yüklerinin hesaplanması
 • Bordro ile ilgili muhtasar beyanname verilerinin gönderilmesi
 • Firmaya özel bordro ve çalışma saati raporlarının hazırlanması
 • Maliyet raporlarının hazırlanması
 • Bordro ile ilgili verilerin istenildiğinde işveren ile paylaşılması
 • Firma personel özlük bilgilerinin sistemde takibinin yapılması
 • SGK işe giriş-çıkış bildirimlerinin yapılması
 • Şubelerden gelen puantajların takibi
 • Personel özlük dosyalarının oluşturulması
 • Hamile ve emziren kadınların çalışma şartlarının takibi
 • Çalışma şartları ve süreleri ile ilgili işverenin bilgilendirilmesi
 • Yıllık izin kütüğü takibi ve sistemde oluşmasının sağlanması
 • İcra vb. kurumlar ile gerekli yazışmaların sağlanması
 • Personel sözleşmelerinin yapılması ve takibi

İş, Sosyal Güvenlik ve Teşvik Danışmanlığı Hizmetleri

İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmeti

İş ve SGK Denetimleri ile İlgili Hizmetler

Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkileri Danışmanlık Hizmetleri

Emeklilik Danışmanlığı Hizmetleri

İstihdam Teşvikleri Danışmanlık Hizmetleri

Asgari İşçilik Danışmanlık Hizmeti

Yabancı Uyruklu Çalışma İzni Danışmanlık Hizmeti

Sosyal Güvenlik Check-Up Hizmeti

İşbaşı Eğitim Programı Danışmanlık Hizmeti

Kısa Çalışma Ödeneği Danışmanlık Hizmeti

Soru, görüş ve

ÖNERİ İÇİN