Birleşme, Bölünme, Devir ve Tasfiye İşlemleri

Şirketlerin, birleşme, tam ve kısmi bölünme ve tür değişikliği ile ilgili durumlarının incelenmesi, vergi ve Türk Ticaret Kanunu mevzuatına uygun olarak süreçlerinin yönetimini sağlıyoruz.

Aynı zamanda, finansal, yasal ve vergi konularını bir bütün olarak dikkate alarak, değer yaratılmasına ve kazanımın en yüksek seviyeye çıkarılabilmesini sağlamaya dönük danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bu işlemlere ilişkin raporların hazırlanması, sözleşmelerin düzenlenmesi ve tescilin sağlanması hizmetlerini veriyoruz.

Vergi Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri

Katma Değer Vergisi İadesi Hizmeti

Tam Tasdik Hizmeti

Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin Danışmanlık Hizmetleri

Özel AmaçlıRaporlar

Soru, görüş ve

ÖNERİ İÇİN