Beyannamenin adı

Beyanname verme süresi

Ödeme vadesi

Gelir vergisi (Basit usul)

Şubat ayının başından

25. gününe kadar

Şubat ve Haziran ayı sonu
Gelir vergisi (Gerçek usul)

Mart ayının başından

25. gününe kadar

Mart ve Temmuz ayı sonu
Kurumlar vergisi beyannamesi

Nisan ayının başından

25. gününe kadar

Nisan ayı sonu
Geçici vergi beyannamesi

Üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın

14. gününe kadar

Beyanname verilen ayın

17’sine kadar

Muhtasar beyanname (Aylık olanlar) Ertesi ayın 23. gününe kadar

Beyanname verilen ayın

26’sına kadar

KDV beyannamesi Ertesi ayın 24. gününe kadar

Beyanname verilen ayın

26’sına kadar

Banka ve sigorta muameleleri vergisi beyannamesi Ertesi ayın 15. gününe kadar Beyanname verme süresi içinde

pratik bilgiler

Güncel Haberler

sirküler

yayınlarımız

PKF Worldwide Tax Guide