Bağımsız Denetim ve Güvence Hizmetleri

Günümüzde bağımsız denetimden geçmemiş finansal tabloların güvenilirliğinden söz etmek artık mümkün değil. İşletmelerin ortakları ve yöneticilerini de kapsayan tüm paydaşlarının finansal duruma ve performansa ilişkin güvenilir bilgi elde etme ihtiyacı her geçen gün artıyor ve finansal tablo kullanıcıları için güvenilir bilgiye ulaşmak birinci öncelikli konu haline geliyor. Türkiye’de birçok kamu kurumu ve düzenleyici otorite tarafından, finansal tabloların denetimi zorunlu hale getirildi.

Bağımsız Denetim ve Güvence Hizmetlerimiz ile karşılanması zorunlu yasal gerekliliklerin ötesinde, müşterilerimizin ihtiyaçlarına da cevap vererek denetimin faydasını ve verimliliğini artırmayı hedefliyoruz.

PKF İstanbul olarak aşağıdaki kurum ve kuruluşlar tarafından bağımsız denetim yapmak üzere yetkilendirildik;

  • Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) (KAYİK Dahil Bağımsız Denetim Yetkisi),
  • Sermaye Piyasası Kurulu (SPK),
  • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK),
  • Sigortacılık Genel Müdürlüğü,
  • Londra Külçe Piyasası Birliği (London Bullion Market Association – LBMA),
  • Dubai Emtia Merkezi (Dubai Multi Commodities Centre – DMCC).

Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi

Finansal tablo ve dipnotların denetimini, mesleki etik ilkelere ve güncel denetim standartlara uygun yapıyoruz.

Kurumsal Raporlama Paketi Hazırlama

Finansal bilgilerin uluslararası bağımsız denetim standartlarına uygun olarak denetimini yapıyoruz.

Usulsüzlük (Hile) İncelemeleri

Çalışanların, yasa dışı yarar amacıyla aldatma içeren kasıtlı bir hareketlerinin bulunup bulunmadığını tespit ediyoruz.

Uygunluk Denetimi

Otoritenin koyduğu, daha ziyade şekil şartı veya davranış kurallarına, uygulayıcıların uyma derecesi belirliyoruz.

Faaliyet Denetimi

İşletmenin faaliyetlerinde etkin çalışıp çalışmadığını, işletmenin amaçlarına ulaşmada başarılı olup olmadığını ölçüyoruz.

Verimlilik Denetimi

Verimlilik Denetimi ile işletmenin kaynaklarının mal veya hizmet üretmede ne kadar iyi kullandığını ölçüyoruz.

İç Denetim

İç kontrol sistemlerinin güvenilirliğini, öngörülen etkinlikte çalıştırılıp çalıştırılmadığını denetliyoruz.

Ciro Denetimi

İşletme cirosunun belirlenen kriterlere uygun olarak tespit edilip edilmediğine yönelik olarak oluşturulan denetimimizdir.

Diğer Hizmetler

Merkez Bankası (TCMB), bankalar, Londra Külçe Piyasası Birliği (LBMA) ve Dubai Emtia Merkezi (DMCC) denetimleri.

Soru, görüş ve

ÖNERİ İÇİN