İhracat Yapan ve Üretim Faaliyeti ile İştigal Eden Kurumların 1 Puan İndirimli Kurumlar Vergisi Tebliği Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ: 2022-45

İhracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanmasını içeren kurumlar vergisi genel tebliğinde değişiklik yapan 20 seri no.lu kurumlar vergisi tebliği 14.05.2022 tarih ve 31835 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yeniden Değerleme Uygulamaları ile İlgili Vergi Usul Kanunu Tebliği Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ: 2022-44

Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298/A maddesi kapsamında yapılacak enflasyon düzeltmesi işlemlerinin usul ve esaslarının belirlenmesine yönelik olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığınca) hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ, 14.05.2022 tarih ve 31835 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.