“7326 Sayılı Kanun Kapsamında Alacakların Yapılandırılması” Hakkında SGK Genelgesi Yayımlanmıştır

SGK SİRKÜLERİ: 2021-43

09.06.2021 tarihinde 31506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” yürürlüğe girdi. SGK 09.06.2021 tarihinde konuyla ilgili detayları aktarabilmek için 2021/20 sayılı genelgeyi yayımlamıştır.

Etkinlik Oranları İle Mali Analiz ve Çalışma Sermayesi Tespiti

Şirketimizi Ne Kadar Etkin Yönetiyoruz: Etkinlik Oranları İle Mali Analiz ve Çalışma Sermayesi Tespiti

“Kar ediyoruz ama borcumuz azalmıyor, bilakis artıyor”

“Ne kadar çalışma sermayesine ihtiyacımız var?

gibi soruları sık sık sorar veya duyarız. Bu soruların cevaplarının mali tablolarımızda var olduğunu birçoğumuz farkında değil birçoğumuz da gereken önemi vermemektedir. Peki yukarıdaki soruların cevabını nasıl bulabiliriz, mali tablolarımızdan nasıl faydalanabiliriz, hangi analizleri yapabiliriz.

Yargı Kararları Işığında Vergi İncelemesi İçin Defter ve Belge İbraz Etmemenin Sonuçları

Yargı Kararları Işığında Vergi İncelemesi İçin Defter ve Belge İbraz Etmemenin Sonuçları

Makalede, vergi mükelleflerinin, vergi incelemesi nedeniyle defter ve belgelerinin vergi müfettişlerince istenmesi halinde defter ve belgelerini ibraz etme yükümlülüğü bulunup bulunmadığı, vergi müfettişince defter ve belgelerin mükelleften ne zaman istenebileceği, mücbir sebebin varlığı halinde defter ve belgelerin vergi incelemesi nedeniyle vergi müfettişine ibraz edilememesi halinde KDV indiriminden yararlanıp yararlanılamayacağı, defter ve belgelerin vergi müfettişine ibraz edilmeyerek yapılan tarhiyata karşı açılacak davada Mahkemeye ibraz edileceğinin ifade edilmesi halinde nasıl bir sonuçla karşılaşılacağı, bu konuda verilen İçtihatları Birleştirme Genel Kurulu Kararının ne gibi handikapları olduğu hususu yargı kararları ışığında açıklanmaya çalışılacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının Kesinleşmesi İdareye Başvuru Şartı ve Dava Yolu

Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının Kesinleşmesi İdareye Başvuru Şartı ve Dava Yolu

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun temel amacı, sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, kolay erişilebilir, aktüeryal ve mali açıdan sürdürülebilir, çağdaş standartlara uygun bir sosyal güvenlik sistemi yürütmektir. Sosyal güvenliğin yürütümü, her şeyden önce aktüeryal ve mali açıdan sürdürülebilir bir gelir politikası ile giderlerin karşılanabildiği finansal dengenin kurulmasına bağlıdır. Kurumun en önemli finans kaynağı ise sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası primleridir.

B2B Pazarlamada Dijital Dönüşüm

B2B Pazarlamada Dijital Dönüşüm

İlk yılını geride bıraktığımız Covid-19 salgını, B2B yani işletmeler arası ticaret yapan şirketlerin tüm pazarlama alışkanlıklarını tepetaklak etti. İptal olan fuarlar, yapılamayan müşteri ziyaretleri, taşınamayan mallar, iptal olan uçuşlar, açılmayan ofisler ve mağazalar, kapanan dergiler, ötelenen işbirliği anlaşmaları vs derken ellerindeki en önemli pazarlama araçlarını kaybettikleri bir dönemden geçiyorlar. Ancak bu dönem, hızlı karar veren ve yenilikçi yaklaşımlar geliştirebilen şirketler için rekabette öne geçmeyi sağlayabilecek fırsatlar da içeriyor. İlk yapan, iyi yapan yol alır: B2B dijital pazarlama.