BDDK’dan, Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin TL Kredi Kullanımı Sınırlamalarını Artırma Kararı

VERGİ SİRKÜLERİ: 2022-77

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 21.10.2022 tarih ve 10389 sayılı Kararı ile, Türk Lirası kredi kullandırılmasına ilişkin olarak daha önce 15 milyon TL olarak uygulanan YP varlık limiti 10 milyon TL olarak; daha önce net satışların veya aktif toplamının %10’u olarak uygulanan üst limit de %5 olarak revize edilmiştir.