Şirkette İradenin Temsili, Yönetim Kurulları ve Doğru Yolu Bulma Konusunda Rolleri

Şirkette İradenin Temsili, Yönetim Kurulları ve Doğru Yolu Bulma Konusunda Rolleri

Yönetim Kurulu, şirketin üst aklını oluşturan, muhtelif uzmanlık ve bakış açılarının bir araya toplandığı ve Türkiye’deki uygulama biçimleri itibariyle de danışma ihtiyacını da karşılayan kıymetli bir kuruldur. Dış etkilerin arttığı, piyasa şartlarının sürekli değiştiği, şirketlerin iş modellerinin, dijitalleşme yollarının sürekli sorgulandığı günümüz koşullarında “bağımsız üyelerle” desteklenmiş Yönetim Kurulları pek çok geliştirmenin ve “iyi yönetimin” teminatı haline geliyor. İşletme stratejilerini belirlemek ve doğru yolu bulmak konusunda yönetim kurullarının oynadığı rol oldukça kritiktir. İşte bu rolün bazı temel noktaları:

Pazarlama Kitapları Neden İşe Yaramaz?

Pazarlama Kitapları Neden İşe Yaramaz?

Okuduğunuz onca kitap, katıldığınız seminerlerin önemli bir kısmı, hatta dişinizi sıkıp yaptığınız yüksek lisans, kendi şirketinizde -gerçek hayatta- kullanabileceğiniz pek az şey kattı size. Oysa, Türkiye’de pazarlama-satış alanında çalışan veya kendi işinin sahibi olup şirketin pazarlama ile gelişeceğini gören 2 milyon kişiden biri olarak isteğiniz, pazarlama yönetiminin esaslarına yönelik kullanılabilecek bilgiler edinmekti.

Müşteri Risk Yönetimi

Ümit ile Korku Arasında: Müşteri Risk Yönetimi

Risk yönetimi, şirketlerin ümit ile korku arasında yürüttükleri en gergin konudur. Bir yanda ticaret yapma isteği, öte yanda tahsil edememe riski. İflas, konkordato ve karşılıksız çek duyumlarının yaygınlaşması ile hassasiyetler artar, tüketici güven endeksi düştükçe, piyasanın suları çekildiği psikolojisi ile frene basılır ve bu durumda şirket özelindeki riskin, sistemik riske dönüşme ihtimali daha da artar. Sistemik risk, bir ekonomide ortaya çıkan ve tüm piyasayı müteselsil şekilde etkileyen risk demektir. Ortaya çıktığında bütün şirketleri aynı yönde ama farklı şekillerde etkiler. Finansal piyasalarda sıkça kullanılan bir terim olmasına rağmen, sistemik riskin reel sektörde de karşılığını görmemiz mümkündür.

Emre Kutalmış CEYLAN

B2B Dijital Pazarlama’da Trendler

Dijitalleşen dünyada artık oyunun kuralları değişti. 2021’de B2B (işletmeden işletmeye) ticaret yapan şirketlerin pazarlama yönetiminde yeni trendleri yakalaması gerekiyor. Müşteri deneyimini iyileştirme, sosyal ağların daha iyi yönetilmesi ve pazarlama verilerinin analizi gibi konular B2B pazarlama yapan şirketlerin ajandasına üst sıralardan giren konular oldu.