Avukat Esin Berker

Dışarıdan Alınan Yardımcı İşler (Güvenlik, Temizlik, Yemek vs) İçin Yapılması Gerekli Kontroller

Alt işveren işçileri, asıl işverenin işyerinde nihai olarak asıl işveren yararına iş yapmaktadırlar. Bu sebeple asıl işveren nihai olarak kendisi yararına çalışan işçilerin iş ilişkisinden doğan alacaklarından alt işverenle birlikte sorumlu tutulmuş ve bu şekilde bu işçilerin alacaklarına ek bir güvence sağlanmak istenmiştir.