Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkileri Danışmanlık Hizmetleri

İş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından alt işverene ait faaliyetlerden dolayı asıl işverenin müteselsil sorumluluğu bulunmaktadır.

Uzman kadromuzla, doğru iş ortaklarının seçilmesi amacıyla alt işverenin denetlenmesi, takibi ve tüm sürece ilişkin raporlamalarla meydana gelebilecek risklerin önlenmesi için danışmanlık hizmetleri veriyoruz.

Danışmanlık hizmetlerimizin kapsamını şöyle sıralayabiliriz;

  • Asıl işveren-alt işveren ilişkilerinin, mevzuata uygunluğunun denetimi
  • Alt işverenden kaynaklı oluşan ve oluşabilecek risklerin yönetimi
  • İş yeri devir, birleşme, nakil, ve nevi değişikliği konusunda süreçlerin yönetimi
  • Özellikle asıl işvereni ilgilendiren risklerin müşterilerle birlikte analizi ve takibi

İş, Sosyal Güvenlik ve Teşvik Danışmanlığı Hizmetleri

İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmeti

İş ve SGK Denetimleri ile İlgili Hizmetler

Sosyal Güvenlik Check-Up Hizmeti

Emeklilik Danışmanlığı Hizmetleri

İstihdam Teşvikleri Danışmanlık Hizmetleri

Asgari İşçilik Danışmanlık Hizmeti

Yabancı Uyruklu Çalışma İzni Danışmanlık Hizmeti

Bordrolama Danışmanlık Hizmeti

İşbaşı Eğitim Programı Danışmanlık Hizmeti

Kısa Çalışma Ödeneği Danışmanlık Hizmeti

Soru, görüş ve

ÖNERİ İÇİN