Kurtuluş Ozan KESER

Aynı Anda Birden Fazla İşverenden Elde Edilen Ücret Gelirlerine İlişkin Olarak Getirilen Kümülatif Matrah Uygulaması İşverenlere İlave Vergi Yükü Getiriyor mu?

Gelir vergisi matrahını oluşturan en yaygın gelir unsuru şüphesiz ki ücretlerdir. Ücret gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin değişiklikler çok fazla sayıda vergi mükellefini etkilemektedir. 30 Ekim Pazar günkü Resmi Gazetede yayımlanan 321 seri nolu Gelir Vergisi Tebliği ile aynı anda birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirlerinin tevkifat esasına ilişkin esaslı bir değişiklik yürürlüğe girmiştir.