Kıymetli Maden Tedarik Zinciri Uyum Denetimi

Kıymetli Maden Tedarik Zinciri Uyum Denetimi: OECD mevzuatı ve Türkiye Uygulaması

21 Mart 2011 tarihinde yayınlanan “Zayıf Yönetimli Bölgelerdeki Çok Uluslu Şirketler için OECD Risk Farkındalığı Aracı, OECD, Paris; İş ve İnsan Hakları Konusunda Kılavuz İlkeler: Birleşmiş Milletler “Koru, Saygı Duy ve Çözüm Bul” Çerçevesinin Uygulanması (Çok Uluslu Şirketler ve Diğer İşletmeler ile İnsan Hakları Konusunda Sorumlu Genel Sekreter Özel Temsilcisinin Raporu” uyarınca Uyum süreci, şirketlerin insan haklarına saygı göstermelerini ve çatışmalara katkıda bulunmamalarını sağlayan kesintisiz, proaktif ve reaktif bir süreçtir.

Girişim Sermayesi

Girişim Sermayesi Şirketleri Yatırım Yaparken Nelere Dikkat Ediyor? Neler Girişim Sermayelerinin Radarına Girmenizi Sağlar?

Son yıllarda hem ülkemizde hem global seviyede , birçok büyük tutarlı yatırımın yapıldığını duyuyoruz ya da ilgili iletişim kanallarından takip ediyoruz. Bu yatırımlar genelde teknoloji şirketlerine ve oyun şirketlerine yapıldı, son 3 yılda yapılan yatırımlar ,3 yıl öncesine göre 50-60 kat daha fazla tutarlarda gerçekleşti. İngilizcesi ‘’Venture Capital’’ olan risk sermayeleri ya da ülkemizde daha çok bilindiği ismiyle girişim sermayeleri, daha çok küçük – orta büyüklükteki girişimlere yatırım yaparlar ve onları , yaptıkları yatırım ile birlikte daha çok önünü açmayı hedefleyen bir yatırım planı yaparlar.

Müşteri Risk Yönetimi

Ümit ile Korku Arasında: Müşteri Risk Yönetimi

Risk yönetimi, şirketlerin ümit ile korku arasında yürüttükleri en gergin konudur. Bir yanda ticaret yapma isteği, öte yanda tahsil edememe riski. İflas, konkordato ve karşılıksız çek duyumlarının yaygınlaşması ile hassasiyetler artar, tüketici güven endeksi düştükçe, piyasanın suları çekildiği psikolojisi ile frene basılır ve bu durumda şirket özelindeki riskin, sistemik riske dönüşme ihtimali daha da artar. Sistemik risk, bir ekonomide ortaya çıkan ve tüm piyasayı müteselsil şekilde etkileyen risk demektir. Ortaya çıktığında bütün şirketleri aynı yönde ama farklı şekillerde etkiler. Finansal piyasalarda sıkça kullanılan bir terim olmasına rağmen, sistemik riskin reel sektörde de karşılığını görmemiz mümkündür.

Vergi Mahkemesinde İlk İnceleme

Vergi Mahkemesinde İlk İnceleme

Makalede ,Vergi Mahkemesinde, idari işlemlere karşı açılacak davalarda 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca yapılacak ilk inceleme hususları, Danıştay içtihatları doğrultusunda,açılacak vergi davalarında izlenecek yol haritasına ışık tutması amacıyla açıklanmaya çalışılacaktır.

Verimlilik

Her Şeyin Başı Verimlilik Mi?

Bu yazıda sizlere, şirketlerin iş süreçlerini tanımlarken ya da ölçümlemeye çalışırken yaptıkları çok temel bir hatadan bahsedeceğim.

Danışmanlık hizmetlerimizle ilgili bize başvuran şirketlerden çokça gelen taleplerden birisi iş süreçlerinin verimli hale getirilmesi.

“Biz şu kadar kişiyle çalışıyoruz ancak çalışanlarımızın verimini ölçemiyoruz.“

“Üretimde teknik olarak bir eksikliğimiz yok ancak ne kadar verimli çalıştığımızı bilmiyoruz.”

“Verimimizin düşük olduğunu biliyoruz ancak iyileştirmek için ne yapabiliriz?”

“Depoda şu kadar kişi var ancak günde anca şu kadar sevkiyat yapabiliyoruz.”

“Filanca sürecimizi hızlandırmak istiyoruz.”

Tam Tasdik İşlemleri

Yeminli Mali Müşavirlerce 3568 Sayılı Yasa Kapsamında Yapılan Tam Tasdik İşlemleri

Tasdik işlemleri, yeminli mali müşavirler tarafından gerçek veya tüzel kişilerin, Kurumlar vergisi ya da yıllık gelir beyannameleri ile birlikte bunlara ekli olan tablo ile bildirimlerinin vergi kanunlarınca denetlenmesi işlemleridir. Tam tasdik hizmeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılabilecek bir inceleme esnasında ortaya çıkabilecek hatalı uygulamaları önemli ölçüde azaltmaktadır.

Aile İşletmeleri

Aile İşletmelerinin Sürdürülebilirliğinde Aile Anayasasının Rolü

Girişimcilik potansiyeli yüksek bir toplumuz ve bu, bizim için büyük bir avantaj. Bu avantajı iyi kullanıyoruz. Kuruluşun ilk yıllarında tüm faaliyetlere hakimken, her şey kontrolümüzdeyken sorun yok ama büyüme sürecine geçtikçe, iş hacmi arttıkça işler karmaşıklaşmaya başlıyor ve işte o dönemde, artık kurumsal yapıyı oluşturamadığımızda, geç kaldığımızda günlük iş sorunlarının yanı sıra başka sorunlarla da karşılaşmak kaçınılmaz hale geliyor. Bir yandan aile bireylerinin işletmeden beklentileri artarken, bir yandan da işlerin kontrolünü sağlamak güçleşiyor.

Fazla Çalışmanın İspatı

Yargıtay Kararları Işığında Fazla Çalışmanın İspatı

4857 sayılı İş Kanunu’nun 41. maddesine göre, ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık 45 saati aşan çalışmalardır. Denkleştirme yapılması halinde ortalama haftalık çalışma süresi dikkate alınır; bu bağlamda bazı haftalarda 45 saati aşan çalışmalar için fazla çalışma ücretine hak kazanılmaz.

7338 Sayılı Kanun’la Getirilen Düzenlemeler

Torbadan Çıkan Vergi Değişiklikleri – 7338 Sayılı Kanun’la Getirilen Düzenlemeler

En başta belirteyim, torba yasalara karşıyım. Bir torbadan onlarca değişiklik çıkması hem mevzuat faydalanıcısını hem uygulamacıları hem de şirketleri gereğinden fazla yoruyor. Lakin 26.10.2021 tarih ve 31640 sayılı Resmî Gazete ’de yayınlanan 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ve Diğer Kanunlarda Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanun ile (Bundan sonra 7338 Sayılı Kanun olarak Adlandırılacak) vergi sisteminde mükellefler lehine önemli değişiklikler yapıldığından bu torbayı sevdiğimi belirtmek istiyorum. Bu yazımızda yapılan değişikleri özetleyecek ve etkilerini değerlendireceğiz.