Bağımsız Denetimin Kurumsal Yönetime Etkisi

Bağımsız Denetimin Kurumsal Yönetime Etkisi

Günümüzde yatırımcıların haklarının korunması aslen kamusal bir görevdir. Kurumsal yönetim ilkeleri bu kamusal görevin yerine getirilmesinde son derece önemli bir fonksiyon üstlenmektedir. Kurumsal yönetimin en özet tanımıyla iyi yönetişim başarısı; adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkelerinin tam anlamıyla yerine getirilebilmesine bağlıdır. Bağımsız denetim, yöneticilerin işletmenin faaliyetine yönelik iddialarını test ederek çıkar gruplarına makul seviyede güvencede bilgi sunmasının yanı sıra kurumsal yönetim ilkelerine yapacağı olumlu katkı ile de iyi yönetişim üzerinde de önemli bir etkinliğe sahip bulunmaktadır.

CFO Profili

Yeni Nesil CFO Profili – Neler Değişecek?

Günümüzde herkesin farkında olduğu şekliyle biliyoruz ki dijitalleşme ve dijital dönüşüm hayatımızın her yerinde. Şirketler henüz bu “Dijitalleşme” kavramına tam olarak alışamamışken bir de üzerine “Agile” kavramı geldi , “Sprint” ‘ler , “OKR”’ler ve daha nice kavramlar hayatımıza girdi “Agility” ile birlikte.

vergileme

Vergilemede İşlemin Gerçek Mahiyeti

Vergi tanım olarak; Kamu hizmetlerini karşılamak üzere, devletin ya da bağlı kamu kuruluşlarının, yine kamu gücüne dayanarak, kanun yoluyla gerçek veya tüzel kişilerden alınan paralardır. Anasayanın   73. Maddesine göre “Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür” Böyle olmakla beraber kimi zaman vergi mükellefleri vergi ödevlerini yerine getirmekte isteksiz olabilmekte bu dürtüyle bazen vergi kaçırma, bazen de vergiden kaçınma fiillerine yönelebilmektedir. Çoğu zaman da bu eylemleri yapan vergi mükellefleri bu fiilleriniz çeşitli yöntemlerle gizleme, değiştirme, başka bir şekle sokma eylemleri yapmaktadırlar. Ancak unutulan ya da ihmal edilen konu vergilemede işlemin gerçek mahiyetinin esas olduğudur.