Böyle Rapor mu Olur?

Raporlar şirketlerin karar alma mekanizmalarının vazgeçilmez parçaları. Raporların oluşturulmasında ciddi emek ve zaman harcanıyor. Yapılan araştırmalar yöneticilerin zamanlarının ortalama %40ını rapor hazırlayarak geçirdiklerini ortaya koyuyor. Ortalaması %40 ancak iyi kurgulanmış bir bilgi teknolojileri altyapısı olmayan, dijital araçlardan faydalanmayan şirketlerde bu oran, verinin peşinde koşma süreleri de eklendiğinde %60lara ulaşabiliyor. Bu yöneticilerin işin büyük kısmını birimlerinde…

Kurumsallaşma Değil, İyi Yönetim

Başarılı bir şirketle başarısız olan arasındaki en belirgin fark yönetim becerisidir. Bir şirketin rekabet avantajına-esnekliğine zarar vermesi pahasına peşinden koşulan “kurumsallaşma” söyleminin yerini “iyi yönetim”in alması gerekiyor artık. Ne için olduğu tam anlaşılamayan, şirket çalışanlarına etrafında toplanacakları bir ideal çizemeyen bu söylem, içeriğine zamanla yüklenmiş yanlış anlamlarla birlikte “şirket bürokrasisi” halini almış durumdadır maalesef. Bizim…