19 Aralık 2018 Tarihli ve 30630 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 18.12.2018 Tarihli ve 476 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca; internet ortamında verilen reklam hizmetleri de stopaj kapsamına alınmıştır. Buna göre, internet ortamında reklam hizmeti veren ve buna aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden; Gelir vergisi, Vergi usul ve Kurumlar vergisi kanunu çerçevesinde yüzde 15 oranında vergi kesinti yapılacaktır.

Karara göre, 01.01.2019 tarihinden itibaren yapılacak ödemelere uygulanmak üzere, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere;

Mükellef olup olmadığına bakılmaksızın gerçek kişilere %15,
Tam mükellef kurumlara %0,
Dar mükellef kurumlara ise %15,

Stopaj uygulanması şartı getirildi.


Elektronik kitap, gazete, dergi ve benzeri yayınların, elektronik ortamda satışında Katma Değer Vergisi (KDV) %18 olacak.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre, 1 Ocak 2019’dan itibaren, elektronik kitapta (e-kitap) yüzde 8, e-gazete ve e-dergide yüzde 1 olan KDV oranı, bu yayınlarda yüzde 18 olacak.