Kiralama işi yapan mükelleflerin kiralamak için aldıkları aracın tesliminde uygulayacakları KDV oranı
Dr. Abdülkadir ŞAHİN

Son zamanlarda Araç kiralama şirketlerinin kiralama yapmak üzere aldıkları binek araçların alımı ve satışı halinde uygulanacak KDV Oranına ilişkin birbirinden farklı görüşler ortaya çıkmıştır. KDV Kanunun İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi başlıklı 30. Maddesinin b bendinde “Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi” hükmü yer almaktadır.

Sirküler, dosya

PKF yayınları

PKF istanbul faydalı bilgiler

PKF, haberler