Sirküler

sirküler Sirküler Tarihi: 05.12.2017
Sirküler No: 2017/14
Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Eki: Resmi Gazete – Kanun No: 7061

 

sirküler Sirküler Tarihi: 30.09.2017
Sirküler No: 2017/13
Ödeme Kaydedici Cihazlar İle İlgili Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483) 
Eki: Resmi Gazete – Vergi Usul Kanun Genel Tebliği (Sıra No: 483)

 

sirküler

Sirküler Tarihi: 18.06.2017
Sirküler No: 2017/12
Sanayinin Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesi İle İlgili Düzenleme

 

sirküler

Sirküler Tarihi: 18.05.2017
Sirküler No: 2017/11
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle İlgili Düzenleme

 

sirküler Sirküler Tarihi: 15.03.2017
Sirküler No: 2017/10
Tapu Harçları, KKDF ve Damga Vergisi Oranlarında Düzenleme
Eki: 2017/9973 BKK

 

dosya Sirküler Tarihi: 08.03.2017
Sirküler No: 2017/09
Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi

 

klasör Sirküler Tarihi: 22.02.2017
Sirküler No: 2017/08
SGK Priminde Hazine Destek Tutarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı
Eki: BKK Asgari Ücret Desteği

 

büyüteç

Sirküler Tarihi: 21.02.2017
Sirküler No: 2017/07
MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ
Eki: Resmi Gazete – MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)
Eki: Gelir İdare Başkanlığı / Ek-1

 

dosya arama Sirküler Tarihi: 21.02.2017
Sirküler No: 2017/06
KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 11)
Eki: Resmi Gazete – KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 11)

 

PKF istanbul dosya Sirküler Tarihi: 21.02.2017
Sirküler No: 2017/05
Ar-Ge İndirimine İlişkin Yönetmelik Değişikligi
Eki: Resmi Gazete – AR-GE VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA VE DENETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

kağıt dosya Sirküler Tarihi: 09.02.2017
Sirküler No: 2017/04
687 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan ilave istihdamda SGK primi ve vergi desteği
Eki: Resmi Gazete – KHK/687 Olağanüstü hal kapsamında bazı düzenlemeler yapılması hakkında kanun hükmünde kararname

 

muhasebe Sirküler No: 2017/03
2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve Katma Deger Vergisi Genel Uygulama Tebliginde Degisiklik Yapılmasına Dair Tebliginde (Seri No: 10) Yer Alan Önemli Düzenlemeler
Eki: Resmi Gazete – Katma değer vergisi genel uygulama tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ (Seri No:10)
Eki: BKK/2017/9759

 

danışmanlık Sirküler Tarihi: 28.02.2017
Sirküler No: 2017/02
687 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan ilave istihdamda SGK primi ve vergi desteği
Eki: Resmi Gazete – Kanun/6770: 
T.C. Emekli sandığı kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun

 

vergi dosyası Sirküler No: 2017/01
2017 yılı vergi/sosyal güvenlik uygulamaları değişiklikleri

 

Newsletter

Faszikel

Datum des Zirkular: 17.03.2017
Zirkular Nr.: 2017/009
Steuerermäßigung für kohärente Steuerzahler

 

Dossier

Datum des Rundschreibens: 21.02.2017
Rundschreiben Nr.: 2017/008
UMFANG DER SUBVENTIONEN, DIE FÜR DIE VERSICHERUNGSPRÄMIEN GELTEN

 

Akte

Datum des Rundschreibens: 02.01.2017
Rundschreiben Nr.: 2017/007
Grenze der MWSt.-Rückerstattung aus Abfertigungen, die der ermässigten Rate unterliegen, des Jahres 2017

 

Zirkular Datum des Rundschreibens :02.01.2017
Rundschreiben Nr.: :2017/006
Mindest- und Höchstlöhne der SGK/Sozialversicherungsanstalt für das Jahr 2017

 

Dokument Datum des Rundschreibens: 02.01.2017
Rundschreiben Nr.: 2017/005
Beträge der Mindestlebensunterhaltsermässigung des Jahres 2017

 

BescheinigungDatum des Rundschreibens: 02.01.2017
Rundschreiben Nr.: 2017/004
Mindestlohnbeträge des Jahres 2017

 

ArgumentDatum des Rundschreibens: 02.01.2017
Rundschreiben Nr.: 2017/003
Änderungen der Begrenzungen des Steuerverfahrensgesetzes des Jahres 2017

 

Beweis• Datum des Rundschreibens: 02.01.2017
Rundschreiben Nr.: 2017/002
Die im Jahre 2017 geltenden Stempelsteuern

 

Einkommensteuertarif• Datum des Rundschreibens: 02.01.2017
Rundschreiben Nr.: 2017/001
Der im Jahre 2017 Auszuführende Einkommensteuertarif